Digitaliseringen förändrar undervisningen om konsumentskydd och datasekretess i skolorna

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) och Dataombudsmannens byrå (TSV) har sammanställt ett nytt bakgrundsmaterial för lärare och undervisningsmaterial om konsumenternas digitala färdigheter, köpstigar och hanteringen av konsumentens personuppgifter. Produktionen av materialet förknippas med den nationella mediekunskapsveckan, där både KKV och TSV deltar och som firas 6-12.2.2017.

I bakgrundsmaterialet för läraren tas frågor om att köpa digitalt upp. Tack vare digitaliseringen och människornas nätverk kan konsumenterna delta i produktionen, tillhandahållandet och konsumtionen av produkter och tjänster aktivare än tidigare. Trots att handelsbalken eller konsumentskyddet inte skiljer sig på webben från det traditionella, fungerar inte de invanda reglerna nödvändigtvis längre i dagens plattforms- och delningsekonomi. I EU:s dataskyddsförordning, som börjar tillämpas nästa år, fastställs de registrerades rättigheter i den digitala världen.

Eleverna bekantar sig med köpstigar

I materialet presenteras särdrag i digitaliseringen som medför ändringar i skolornas undervisning om konsumentskydd och datasekretess. Genom medie-, teknik- och ekonomifostran samt kännedom om konsumentens och den registrerades rättigheter och ansvar uppnås en ny typ av digitalt kunnande hos konsumenterna. I materialet beskrivs via köpstigen en helhet som gör det lättare att planera till exempel fenomenbaserad undervisning om konsumentfrågor utan att glömma behandlingen av personuppgifter.

Avsnittet om personuppgifter i materialet har beretts i Dataombudsmannens byrå. Till övriga delar har materialet tagits fram av KKV, till vars uppgifter hör att främja konsumentutbildningen.

Materialet omfattar även undervisningsmaterial, en uppgiftshelhet, där eleverna lär sig hur ett köp avancerar på webben. Som hjälpmedel används en köpstig och dess skeden, som presenterades i lärarens bakgrundsmaterial. Syftet är att få eleverna att begrunda hur deras köpstigar bildas och med vem de handlar i olika situationer samt till vem det är värt att lämna ut sina uppgifter och hur uppgifterna kommer att behandlas.

Det nya materialet finns på KKV:s webbplats:

Mer information till medierna:
Konkurrens- och konsumentverket, överinrspektör Taina Mäntylä tel. 029 505 3151
Dataombudsmannens byrå, överinrspektör Anne Tamminen-Dahlman tel. 029 5666 743