Köpstigen i undervisningen

Syftet med köpstigen är att lära ut konsumentfärdigheter, medan säljaransvarsstigen är avsedd för personer som arbetar för företag.

En strukturerad helhetsbild av köp och försäljning hjälper till när man ska lära sig principerna om konsumentskydd. Syftet med köpstigen är att lära ut konsumentfärdigheter, medan säljaransvarsstigen är avsedd för personer som arbetar för företag.

Köpstigen sammanfattar stegvis alla konsumentskyddsrelaterade förpliktelser mellan företaget och kunden under produkternas och tjänsternas hela livscykel.

Köpet är indelat i fem steg, där köpet behandlas steg för steg. Genom att gå framåt stegvis blir det lättare att lära sig de olika skedena vid ett köp och tillhörande konsumentskyddsperspektiv. I menyn nedan hittar du anvisningar steg för steg för planeringen av undervisningen, anvisningar för undervisning enligt ålder och undervisningsmaterial.