Ersättningar har betalts ut i anslutning till Air Finlands konkurs till ersättningssökande som hade köpt en paketresa

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har betalat ersättningar till konsumenter som köpt en paketresa av Oy Air Finland Ltd. Ersättningarna har betalts från den säkerhet för paketresor som har anvisats verket. Vad gäller dem som reserverat endast flyg eller hotell av Air Finland, pågår konkursboets utredning fortfarande. Dessa konsumenters fordringar har beaktats automatiskt i konkursförfarandet, och inga åtgärder förutsätts av dem i det här skedet.

Ersättningen till konsumenter som köpt en paketresa av Air Finland följer ungefär KKV:s ursprungliga beslut, den är cirka 69,5 procent. Betalningen identifieras av texten ”Konkurrens- och konsumentverket” i meddelandefältet.

Om en konsument som sökt ersättning för en paketresa inte har fått betalningen, kan hen kontakta verket per telefon 029 505 3193 eller per e-post valmismatkat@kkv.fi.

Konkursboet utreder fordringar av dem som köpt endast flygbiljett

Lagen om paketreserörelser och de säkerheter som baserar sig på den gäller endast paketresor, så utifrån den säkerhet som anvisats KKV utbetalas ersättning endast till de konsumenter som köpt en paketresa.

Resenärer som endast köpt en flygbiljett eller flygbiljetter av Air Finland har ansökt om ersättning från konkursboet inom den utsatta tid som konkursboet har anvisat. Boutredningen av konkursboet pågår och det finns ännu inte närmare information om tidtabellen för utbetalning av dessa ersättningar. Konkursboet informerar resenärerna om detta separat. Vid behov kan du begära ytterligare information av konkursboets offentliga utredare: konkurssiasiat@borenius.com.

En lång process har kommit till avslut

Flygbolaget Air Finland försattes i konkurs sommaren 2012. KKV (tidigare Konsumentverket) behandlade i anslutning till konkursen cirka 3 000 ansökningar och gjorde ersättningsbeslut i dessa i slutet av 2012. En del av Air Finlands kunder var missnöja med besluten och besvärade sig till förvaltningsdomstolarna. Vissa av de beslut som förvaltningsdomstolarna gav sommaren 2014 överklagades till högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen förkastade i februari 2015 överklagandena mot ersättningsbesluten, varefter utbetalningen av ersättningarna till de sökande som köpt en paketresa slutligen kunde inledas.