FM-ligans och ligaklubbarnas ”Jokerit-avtal” bryter mot konkurrenslagen

FM-ligan i ishockey (Jääkiekon SM-liiga Oy) och ligaklubbarna hade ingått ett avtal som förbjöd klubbarna att anställa spelare från Jokerit mitt under säsongen eller spela träningsmatcher med Jokerit. Ligaklubbarna är företag som konkurrerar med varandra och deras beslut ska vara självständiga, bl.a. när de värvar spelare. Avtalet har stridit mot konkurrenslagen och Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har bestämt att avtalet inte längre får tillämpas.

I sitt beslut av 31.10.2019 fastställde KKV att den diskriminering som Jokerit har utsatts för av Jääkiekon SM-liiga Oy och dess 15 medlemsklubbar har varit i strid med Finlands och EU:s konkurrenslagstiftning. Beslutet, om att avtalet inte längre får tillämpas, har förenats med ett vite på 75 000 euro per part.

Parterna hade ingått ett avtal som förbjöd dem att anställa spelare från Jokerit mitt under en säsong eller spela träningsmatcher med klubben. Parterna hade dessutom kommit överens om att ligaklubbarna inte ingår avtal med Jokerit gällande utlåning av spelare för följande säsong mitt under en pågående säsong. Syftet med förfarandet har varit att skydda Jääkiekon SM-liiga Oy:s och ligaklubbarnas ekonomiska intressen genom att göra det svårare att flytta spelare mellan KHL-klubben Jokerit och ligaklubbarna. Enligt Jokerit har förfarandet gjort det svårare för laget att värva spelare.

Parternas förfarande grundar sig på en uppdelning av marknader med syftet att utestänga en konkurrent. Uppdelningen har genomförts genom en kollektiv bojkott och begränsning av produktionen. I konkurrensrätten har man sedan länge ansett sådant förfarande som en av de allvarligaste konkurrensbegränsningarna.

Förfarandet baserar sig på en överenskommelse som ursprungligen gjordes muntligen vid Jääkiekon SM-liiga Oy:s ledningsgruppsmöte i januari 2014. Ledningsgruppen består av ligaklubbarnas VD:ar. Avtalet formaliserades i skrift vid ett ledningsgruppsmöte i december 2016. Enligt KKVs uppgifter är avtalet fortfarande i kraft och parterna följer det.

KKV anser att syftet med avtalet har varit att skydda Jääkiekon SM-liiga Oy:s och dess 15 medlemsklubbars ekonomiska intressen genom att begränsa konkurrensen.

”Sport handlar om ekonomisk verksamhet i allra högsta bemärkelse. Konkurrenslagstiftningen tillämpas på begränsningar av den ekonomiska konkurrensen inom sport”, säger forskningschef Hannu Raatikainen.

Parterna kan överklaga beslutet hos marknadsdomstolen.

Offentlig version av beslutet (på finska)

Mer information:

Annastina Hellsten, sakkunnig, tfn 029 505 3015
Hannu Raatikainen, forskningschef, tfn 029 505 3357
fornamn.efternamn@kkv.fi