Grundläggande konsumentkunskap för invandrare – ny video presenterar de viktigaste sakerna på nio språk

Kunskap om konsumentskydd är en viktig medborgarfärdighet. Genom en ny video vill Konkurrens- och konsumentverket (KKV) erbjuda information om konsumentskyddets grunder och ge stöd i problemsituationer särskilt till invandrare, men också till andra konsumentgrupper.

Videon finns på de inhemska språken och på de största invandrargruppernas språk, det vill säga engelska, ryska, arabiska, somaliska, farsi, turkiska och kurdiska.

”Via videon vill vi ge särskilt invandrare bättre kunskap om konsumentens rättigheter och skyldigheter. Om man är en aktiv konsument och känner till konsumentskyddets grunder, kan man undvika många slags problem”, säger konsumentombudsman Katri Väänänen.

I den animerade videon används en tydlig framställning och ett okomplicerat språk. Därför passar den för många konsumentgrupper, såsom skolelever, äldre och andra som vill förbättra sina konsumentfärdigheter.

Vad lär man sig då via videon? Till exempel att vara noggrann när man köper något, för ett köp är alltid ett avtal. Det lönar sig att jämföra olika produkter innan man köper, och det lönar sig inte att tro på allt som sägs i reklamen. På videon uppmanas man att reklamera felaktiga produkter eller tjänster hos företaget och att vid behov söka hjälp hos konsumentrådgivningen. Dessutom uppmanas man att avtala om betalningsarrangemang, om man inte har pengar när en faktura ska betalas.

Hoppa över inbäddat innehåll

Grundläggande konsumentkunskap video