Hälften av de pengar som finländarna använder för penningspel på nätet går till andra spel än Veikkaus

KKV:s forskare har utrett hur mycket pengar som använts för spelande utanför Veikkaus monopolsystem och hur mycket penningspel de som lider av spelproblem spelar utanför monopolsystemet.

Veikkaus har ensamrätt att ordna penningspel i Finland. Många från varandra avvikande uppskattningar har framförts om spelandet utanför monopolsystemet. KKV:s forskare har räknat ut att finländarna spelade spel utanför monopolsystemet för cirka 520–590 miljoner euro 2021. Beloppet motsvarar cirka 30 procent av alla pengar som finländarna använder för penningspelande och cirka 50 procent av de pengar som finländarna använder för penningspel på nätet.

Problematiskt penningspelande är vanligare utanför monopolsystemet

I synnerhet unga män spelar penningspel. De som spelar utanför monopolsystemet använder betydligt mer pengar för penningspel än den övriga befolkningen. De som spelar utanför systemet använde till och med över 10 000 euro per år på spel, medan motsvarande summa för de som spelar endast Veikkaus spel var cirka 340 euro.

Problematiskt spelande är klart vanligare bland spelare som har spelat penningspel utanför monopolsystemet. Ännu i början av 2010-talet spelades ungefär lika mycket Veikkaus spel och spel utanför Veikkaus bland dem som lider av spelproblem, men på 2020-talet har andelen som i huvudsak spelar Veikkaus nätspel minskat betydligt.

"Utifrån vår undersökning kan vi konstatera att monopolsystemets förmåga att förebygga och minska spelrelaterade skador har försämrats väsentligt. Konsekvenserna av de åtgärder som vidtas för att rätta till situationen ska bedömas omsorgsfullt och heltäckande."

Ledande sakkunnig Joel Karjalainen

KKV:s forskare fortsätter forskningen om penningspelsmarknaden bland annat genom att jämföra fördelarna och nackdelarna med olika alternativ för att ordna penningspel.

Mer information om forskningsrapporten 

Joel Karjalainen

Ledande sakkunnig