HFD fastställde KKV:s påföljdsavgift för Kajanalands samkommun för social- och hälsovård för olaglig direktupphandling

Den 3 mars 2021 avslog högsta förvaltningsdomstolen (HFD) Kajanalands samkommun för social- och hälsovårds besvär gällande marknadsdomstolens beslut.

Den 12 september 2018 framställde Konkurrens- och konsumentverket (KKV) för marknadsdomstolen att Kajanalands samkommun för social- och hälsovård påförs en påföljdsavgift på 25 000 euro för direktupphandling som strider mot upphandlingslagen. Kajanalands samkommun för social- och hälsovård hade utan konkurrensutsättning skaffat 3D-bilddiagnostisk utrustning till ett värde på över 340 000 euro. Kajanalands samkommun för social- och hälsovård ansåg att upphandlingen omfattades av en upphandling som hade konkurrensutsatts tidigare av flera sjukvårdsdistrikt tillsammans.

I juni 2019 påförde marknadsdomstolen Kajanalands samkommun för social- och hälsovård en påföljdsavgift på 25 000 euro för olaglig direktupphandling i enlighet med KKV:s framställning. Kajanalands samkommun för social- och hälsovård överklagade marknadsdomstolens beslut till högsta förvaltningsdomstolen, men HFD avslog besväret.

Läs mer: