Instruktioner för konsumenterna med anledning av Top-Toys (BR-Lelut och TOYS”R”US) konkurs

Danska företaget Top-Toy A/S har försatts i konkurs 28.12.2018. Top-Toy äger de nordiska leksaksaffärerna BR-Lelut och TOYS”R”US som senast i dag lägger ned verksamheten i Finland. Konsumenter som har oanvända presentkort till dessa leksaksaffärer ska söka ersättning från konkursboet i Danmark. Om produkter har köpts med kreditkort går det även att söka ersättning från kortbolaget i fråga. I det fall att kunden har fått en beställningsbekräftelse på sina inköp i webbutiken har man lovat att leverera varan till kunden.

När ett företag försatts i konkurs har det inte längre rätt att bestämma över den egendom som konkursboet förvaltar. En domstol utser en boförvaltare som sköter konkursboets egendom. Konkursförfarandet sker i det här fallet i enlighet med danska lagar.

Det lönar sig för konsumenten att följa med vad företaget och konkursboet informerar om saken på adressen https://top-toy.com/. Konkursboets förvaltare har e-postadressen toptoy@gorrissenfederspiel.com

Ersättning för oanvända presentkort

Konkursboet har meddelat att de betalar ersättning för sådana oanvända presentkort som har köpts 30.11.2018 eller senare. Avsikten är att alla begäranden om ersättning ska behandlas så snabbt som möjligt.

Kunderna ska skicka en kopia/bild av presentkortet samt dess köpkvitto till konkursboets e-postadress toptoy@gorrissenfederspiel.com. På bilden eller kopian bör man även tydligt se presentkortets nummer och kvittots inköpsdatum. I e-postmeddelandet ska man också meddela sitt namn och IBAN-kontonummer. Ersättningen betalas in på kontonumret som angetts. Om möjligt lönar det sig att skriva meddelandet på engelska.

Enligt konkursboet är det osannolikt att presentkort som har köpts före 30.11.2018 kommer att ersättas. De krav som framförs om sådana presentkort kommer att behandlas först i ett senare skede. Om kvittot finns kvar kan man dock genom att följa ovan nämnda instruktioner även skicka boförvaltaren ersättningskrav för sådana presentkort som har köpts före 30.11.2018.

Möjligt att byta produkter bara fram till 31.12.2018

Produkter med bytes- och ångerrätt, som ännu är i kraft, kan bytas endast fram till den 31 december i sådana Toy-toys butiker (TOYS”R”US- och BR-Lelut) som är öppna, oavsett från vilkendera butiken den ursprungliga produkten har köpts. Alla butikerna i Finland stänger slutgiltigt 31.12.2018.

Det är inte möjligt att få pengarna tillbaka för produkterna utan bara att byta varor. I butikerna återbetalas inte heller presentkorten.

Beställningar i webbutiken som inte levereras

Företaget har informerat om att man ännu kommer att leverera sådana beställningar som har gjorts i webbutiken och som kunden har hunnit få en beställningsbekräftelse på.

Möjligheten att få tillbaka sina pengar beror på konsumentens betalningssätt i det fall att konsumenten har beställt en produkt i webbutiken hos ett företag som har försatts i konkurs och betalat i förskott för en produkt som inte kommer att levereras.

I fall konsumenten i webbutiken har använt ett kreditkort för att betala för ett presentkort eller ett icke levererat inköp kan konsumenten i stället för hos konkursboet kräva ersättning från det kortbolag som beviljat kreditkortet i enlighet med konsumentskyddslagen. Även om konsumenten har använt kortets debitegenskap för att betala för inköpet är det möjligt att kräva ersättning från kortbolaget såvida bolaget i sina kortvillkor eller annars har förbundit sig till detta.

Om inköp har betalats i webbanken kan konsumenten från konkursboet söka ersättning för produkter som inte har levererats.

Fel i produkten

När det gäller produkter som har köpts av företaget innan det försatts i konkurs kan konsumenten lämna in en reklamation till tillverkaren, importören eller annat företag i tidigare säljled för att få ersättning på grundval av garantivillkor eller lagstadgat ansvar för fel.

Konsumenten kan lämna in en reklamation även till kreditgivaren i det fall att produkten har betalats med kreditkort eller med en annan kredit som beviljats för att finansiera inköpet.

Råd och mer information

Om det behövs kan konsumenterna kontakta Konsument Europa Finland som ger råd, och hjälper med att sammanställa till exempel ett engelskspråkigt ersättningskrav.