KKV föreslår att företagsförvärvet mellan Uponor och KWH förbjuds

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) lämnade idag en framställning till marknadsdomstolen om ett förbud av företagsförvärvet mellan Uponor Abp och KWH-koncernen Ab.  Företagsförvärvet skulle slå samman de två överlägset största aktörerna i Finland inom plaströrslösningar, och arrangemanget skulle leda till betydligt minskad konkurrens särskilt på marknaden för plaströr som används inom samhällsbyggande.  Företagsförvärvet skulle sannolikt leda till höjda produktpriser och ökade kostnader för samhällsbyggande.

En framställning om förbud kvarstod som den enda lösningen efter att de åtaganden som förvärvets parter uppgett till verket inte kunde anses effektivt undanröja de skadliga effekter som företagsförvärvet skulle föra med sig för konkurrenterna. Verket har inte rätt att utfärda villkor för företagsförvärvet, om den som meddelat om företagsförvärvet inte godkänner dem.

Enligt konkurrenslagen ska marknadsdomstolen meddela sitt beslut angående framställningen om förbud inom tre månader från det att framställningen gjordes. Marknadsdomstolen kan antingen förbjuda företagsförvärvet i enlighet med verkets framställning, godkänna förvärvet som sådant eller ställa upp villkor för förvärvets genomförande.

Betydligt minskad konkurrens som grund

Framställningen till marknadsdomstolen gäller det arrangemang som meddelats till Konkurrensverket den 24 september 2012, enligt vilket Uponor och KWH kommer att flytta hela sin samhällstekniska affärsverksamhet till ett nytt gemensamt företag som ska grundas. Även de så kallade hustekniska affärsverksamheterna för rörsystem inuti byggnader skulle samtidigt förenas så, att KWH Pipes hustekniska verksamhet övergår till Uponor.

Både Uponor och KWH tillverkar rör, aggregat och brunnar i plast samt andra motsvarande produkter i olika storlekar avsedda för byggnads- och samhällsteknik. Produkterna används i huvudsak för ledning och fördelning av regn-, avfalls- och tryckvatten samt gas och för att skydda olika kablar. Företagsförvärvets parter har en mycket betydande marknadsställning på flera av dessa marknader.

Tillsynen över företagsförvärv inleddes i Finland 1998. Den nu inlämnade framställningen om förbud är den tredje i Finland genom tiderna. Den första framställningen om förbud av förvärv gjordes år 2000 och gällde Sonera Abp:s anskaffning av gemensam bestämmanderätt i Rundradion Ab:s dotterbolag Digita Ab. Den andra framställningen gällde förbud av ett företagsförvärv mellan NCC och Destia angående affärsverksamhet med asfalt år 2011.

Flera av parternas affärshemligheter ingår i framställningen som idag lämnats till marknadsdomstolen. Framställningen publiceras på verkets webbplats när affärshemligheterna har tagits bort.

Mer information:
Överdirektör Timo Mattila, tfn 029 505 3332
Forskningschef Maarit Taurula, tfn 029 505 33 81
Specialforskare Hanna Kaiponen, tfn 029 505 3 620