KKV framställer påföljdsavgifter på sammanlagt 44 miljoner euro för konkurrensbegränsning på marknaden för VVS-infrastrukturrör

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) framställer att marknadsdomstolen påför påföljdsavgifter på sammanlagt 44 miljoner euro för Onninen, Dahl Finland, Ahlsell, Uponor Infra, Uponor Finland och Pipelife Finland för förbjudet samarbete mellan företag på marknaden för VVS-infrastrukturprodukter av plast i Finland under åren 2009–2016. Enligt KKV:s utredningar var målet med samarbetet mellan företagen att hålla produktmarknaden under deras kontroll. Företagen styrde tillsammans handeln med produkter till varandra och försvårade verksamheten för företag utanför samarbetet.

Enligt KKV:s utredningar strävade Finlands största tillverkare av VVS-infrastrukturprodukter, Uponor Infra (fram till den 30 juni 2013 Uponor Finland) och Pipeline samt de största aktörerna som säljer infrastrukturprodukter, Ahlsell, Onninen och Dahl i strid med konkurrensen efter att upprätthålla sin egen ställning på marknaden och dämpa branschens priskonkurrens. Företagen begränsade i samförstånd tillverkarnas direkthandel med kunderna och styrde distributionen och försäljningen av tillverkarnas produkter till partiaffärerna. Partiaffärerna avstod också i betydande skala från att ta med konkurrerande produkter i sina sortiment. Dessutom strävade företagen gemensamt efter att förhindra och försvåra verksamheten för företag utanför samarbetet för att begränsa trycket på konkurrens utifrån och för att försvåra utländska aktörers inträde på den finländska marknaden.

Med VVS-infrastrukturprodukter av plast avses olika markbyggnads-, el- och vattenförsörjningsprodukter, såsom rör och anslutningar, som används bland annat i tryckrörssystem, dagvattensystem, avloppssystem, täckdikningssystem och kabelskyddsrör. Produkterna används i synnerhet i stora byggprojekt och de viktigaste kunderna är staten, kommunerna, städerna, vattenverken och de stora byggföretagen. De företag som deltog i samarbetet är marknadsledare inom branschen och deras sammanlagda marknadsandel under tidsperioden för överträdelsen var cirka 70 procent både på partihandel- och tillverkarnivå.

”Det lagstridiga samarbetet mellan företagen har tärt på konkurrensen mellan dem och försvårat de konkurrerande företagens verksamhet. Företagen måste fatta självständiga beslut om sin affärsverksamhet och det har de inte gjort i det här fallet. Samarbetet har varit skadligt för kunderna på grund av den minskade konkurrensen.”

Överdirektör Timo Mattila

Marknadsförvaltningen grundade sig på ömsesidigt samarbete

Utifrån de bevis som KKV samlat in stävade företagen efter att i samförstånd höja prisnivån på infrastrukturprodukter genom att stärka partihandelns roll i förhållande till handeln mellan tillverkare och kunder. Verksamheten grundade sig på ömsesidighet. Tillverkarna avstod i regel från direkt handel med kunderna och styrde i samarbete försäljningen till partihandeln, även om kunderna i synnerhet i stora byggprojekt önskade att det skulle vara möjligt att handla även direkt från tillverkarna, varvid prisnivån vanligtvis är lägre än i partihandeln.

I utbyte mot en ökning av partihandelns andel gav partiaffärerna tillverkarna en skyddad ställning i partihandelns sortiment genom att ta in endast en sådan mängd produkter från konkurrerande tillverkare att det inte rubbade samarbetet.

KKV framställer följande påföljdsavgifter för företagen. Beslut om påförande av påföljdsavgifter fattas av marknadsdomstolen.

Framställd påföljdsavgift
Ahlsell Oy4 000 000 euro
Dahl Finland Oy5 500 000 euro
Onninen Oy16 000 000 euro
Pipelife Finland Oy4 831 636 euro
Uponor Finland Oy5 000 000 euro
Uponor Infra Oy8 500 000 euro

Mer information: 

E-post: fornamn.efternamn@kkv.fi

Juuli Broms

Direktör, enhetschef

Valtteri Virtanen

Direktör, enhetschef

Susanna Suvanto

Ledande sakkunnig