KKV godkände Adecco Finlands förvärv av Sihti Osuma

Den 18 juli 2016 godkände Konkurrens- och konsumentverket (KKV) en affär där bemanningsföretaget Adecco Finland Oy förvärvar Sihti Osuma Oy och därmed rekryteringsbolaget Sihti Oy och dess dotterbolag.

Båda parterna i affären verkar på bemanningsmarknaden i Finland. Enligt KKV:s bedömning har affären emellertid inga betydande skadliga konsekvenser för konkurrensen, inte heller hindrar arrangemanget på ett väsentligt sätt konkurrensen på den finska marknaden.

Adeccokoncernen är ett multinationellt bemanningsföretag som hyr ut personal och bistår vid rekrytering. Adecco Finland Oy ingår i Adeccokoncernen.

Sihti Osuma Oy bedriver övergripande affärsverksamhet inom bemanningsbranschen. Sihti har specialiserat sig på rekrytering, direktrekrytering, personaluthyrning och på stödtjänster till rekrytering, och bolagets specialområden inkluderar bygg-, industri-, gruv-, IT- och finansbranschen.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: forskare Laura Kauppila, tfn. 029 505 3335