KKV godkände Carlyle Groups förvärv av VXI Lux Holdcon, VXI Global Solutions och Venus Acquisition

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 9.8.2016 ett företagsförvärv där fonden Mars Parent Limited, som förvaltas av kapitalplaceringsbolaget Carlyle Group L.P., förvärvar VXI Lux Holdco S.á r.l., VXI Global Solutions LLC och Venus Acquisition Co (nedan VXI).

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning utgör företagsförvärvet inget hinder för konkurrensen på marknaden i Finland och det har inga skadliga konkurrenseffekter.

Carlyle Group L.P. förvaltar fonder som placerar i företagskapitalplaceringar, fastighetsplaceringar, globala marknadsstrategier och placeringslösningar.

VXI erbjuder företag utlagda kundengagemangstjänster, såsom telefoncentraltjänster och utlagda IT-tjänster. VXI verkar i Finland via Symbio Finland Oy.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: forskare Pontus Ranta, tfn 029 505 3747