KKV godkände företagsaffär mellan EQT Mid Market och Touhula Varhaiskasvatus

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 22 mars 2016 ett företagsförvärv där fonden EQT Mid Market förvärvar Touhula Varhaiskasvatus Oy, som erbjuder privata dagvårdstjänster.

KKV undersökte företagsaffärens konkurrenseffekter på marknaden för dagvård och förskoleundervisning i Finland. Parterna i företagsförvärvet har inte konkurrerande affärsverksamheter på den aktuella marknaden, och förvärvet förhindrar inte väsentligt konkurrensen och förorsakar inte heller betydande skadliga konkurrenseffekter.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information:
Forskare Laura Kauppila, tfn 029 505 3335,
fornamn.efternamn@kkv.fi