KKV godkände företagsaffär mellan OP-Livförsäkrings och Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi

Konkurrens- och konsumentverket godkände den 31 mars 2016 ett företagsförvärv där OP-Livförsäkrings Ab förvärvar det individuella pensionsförsäkringsbeståndet i Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi (Suomi-bolaget).

OP har redan skött Suomi-bolagets individuella pensionsförsäkringsbestånd i 10 år, och förvärvet förhindrar inte väsentligt konkurrensen och förorsakar inte heller betydande skadliga konkurrenseffekter på försäkringsmarknaden. Suomi-bolaget är ett livförsäkringsbolag i en så kallad nedkörningsfas och bolaget har inte beviljat försäkringar efter 2004.

Ytterligare information:
Forskare Laura Kauppila
tfn 029 505 3335