KKV godkände företagsaffär mellan Ramboll och Pöyry

Den 13 maj 2014 godkände Konkurrens- och konsumentverket (KKV) en företagsaffär där planerings- och konsultbyrån Ramboll Finland Oy förvärvar en del av Pöyry Oyj:s verksamhet.

Företagsaffären berör marknaderna för husbyggnads- och infrastrukturplanering och konsultering samt projektledning och byggherreverksamhet.

Enligt KKV:s utredning förhindrar företagsförvärvet inte avsevärt effektiv konkurrens. Efter företagsförvärvet finns det tillräckligt många alternativa aktörer på marknaden som skapar ett konkurrenstryck för koncentrationen. Det finns således inget behov att ingripa i verksamheten i enlighet med konkurrenslagen.

KKV:s beslut innehåller flera av parternas affärshemligheter. Beslutet kan publiceras först efter att affärshemligheterna har strukits, det vill säga om cirka två veckor.