KKV godkände företagsaffären mellan Fortum och Industrins Kraft

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 12.5.2016 en företagsaffär som leder till att Fortum Power and Heat Oy tillsammans med Industrins Kraft Abp grundar samföretaget Posiva Solutions Oy.

Fortum Power and Heat Oy verkar inom el-, fjärrvärme- och kylproduktion samt försäljning. Dessutom tillhandahåller bolaget bland annat experttjänster inom kärnkraft och tjänster för energieffektivitet samt utveckling av nya energiaffärsverksamheter.  Industrins Kraft å sin sida är verksamt inom elproduktion och tillhandahåller genom sitt dotterbolag TVO Nuclear Services Oy tjänster som omfattar kärnkraftsväsendets hela livscykel.

Fortum och Industrins Kraft grundar samföretaget Posiva Solutions Oy som koncentrerar sig på planering, forskning och utveckling samt konsultverksamhet för slutförvaring av högaktivt använt kärnbränsle. Enligt KKV:s bedömning medför företagsförvärvet inte något väsentligt hinder för konkurrensen och orsakar inte heller några betydande skadliga konsekvenser för konkurrensen.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: forskare Pontus Ranta, tfn 029 505 3747