KKV godkände företagsförvärv mellan Assa Abloy Oy och Flexim Security Oy

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 29.6.2015 ett företagsförvärv genom vilket Assa Abloy Oy förvärvar ensamt bestämmande inflytande i Flexim Security Oy.

Parterna i företagsförvärvet fungerar inom lås- och säkerhetsbranschen i Finland. Enligt KKV:s bedömning förhindrar inte företagsförvärvet väsentligt konkurrensen på den finska marknaden eller på en väsentlig del av denna.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.