KKV godkände företagsförvärv mellan Kesko och Onninen

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 20.4.2016 ett företagsförvärv genom vilket Kesko Abp förvärvar Onninen Oy.

Enligt KKV:s bedömning kompletterar Keskos och Onninens affärsverksamheter varandra till stor del, och parterna i förvärvet är inte nära konkurrenter till varandra. Keskos 140 järnaffärer i K-Rauta- och Rautia-kedjorna verkar i huvudsak på marknaden för byggmaterial och hemrenoveringsprodukter. Onninens affärsverksamhet är däremot koncentrerad till försäljning riktad mot yrkeskunder på marknaden för VVS- och elprodukter. Enligt KKV:s bedömning hindrar förvärvet således inte konkurrensen märkbart på marknaden i Finland eller på en avsevärd del av den.

Undersökningen av företagsförvärvet hörde först till kommissionens behörighet, men på begäran av Kesko överfördes undersökningen till Finland.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information:
Specialforskare Susanna Suvanto, tfn 029 505 3346
Forskningschef Maarit Taurula, tfn 029 505 3381
fornamn.efternamn@kkv.fi