KKV godkände företagsförvärvet mellan Humana AB och Arjessa Oy

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 18.5.2016 ett företagsförvärv genom vilket Humana AB förvärvar Arjessa Oy.

Humana-koncernen erbjuder välfärds- och omsorgstjänster, hemvårdstjänster samt omsorgs- och boendetjänster för äldre i Sverige och Norge. Arjessa-koncernen erbjuder barnskydds-, välfärds- och invandrartjänster i 63 enheter på olika håll i Finland. Parterna i förvärvet har inte överlappande affärsverksamhet i Finland, och arrangemanget ändrar inte det nuvarande marknadsläget. Enligt KKV:s bedömning hindrar företagsförvärvet inte på ett väsentligt sätt konkurrensen och orsakar inte heller betydande skadliga konkurrenseffekter.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: forskare Pontus Ranta, tfn 029 505 3747