KKV godkände företagsförvärvet mellan Mehiläinen och Mediverkko

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 5 januari 2015 ett företagsförvärv där Mehiläinen Oy skaffar sig bestämmanderätten i Mediverkko Yhtymä Oy. Båda företagen producerar social- och hälsotjänster.

Utifrån KKV:s utredning kommer företagsförvärvet inte väsentligt att förhindra en effektiv konkurrens. Tröskeln för ingripande enligt konkurrenslagen överskreds inte eftersom det på marknaden finns tillräckligt med alternativa aktörer till den koncentration som företagsförvärvet skapar.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. efter cirka två veckor.