KKV godkände företagsförvärvet mellan Pihlajalinna och Pohjola Sjukhus

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 14.1.2022 ett företagsförvärv där Pihlajalinna Terveys förvärvar Pohjola Sjukhus.

Koncernen Pihlajalinna har omfattande verksamhet på marknader för social- och hälsovårdstjänster i Finland. Pohjola Sjukhus hör till OP-gruppen och är en aktör som fokuserar på ortopedi och handkirurgi. Pohjola Sjukhus sköter i huvudsak Pohjola Försäkringens försäkringskunder samt kunder som skaffar tjänsten på egen bekostnad.

Enligt verkets utredningar leder företagsförvärvet inte till ett väsentligt hinder för konkurrensen på marknaden för hälso- och sjukvårdstjänster som erbjuds försäkringsbolagen. Pohjola Sjukhus kapacitet, som tidigare främst tillhandahållit tjänster internt inom OP-koncernen för försäkringar, kommer också att kunna utnyttjas av andra försäkringsbolag, eftersom Pihlajalinna har samarbetsavtal med flera försäkringsbolag och konkurrerar aktivt om partnerskap. Denna nytta av företagsförvärvet överskrider tydligt de eventuella nackdelar för försäkringsbolagen som förbättringen av Pihlajalinnas förhandlingsposition medför.

Företagsförvärvet medför inte heller skadliga konkurrenseffekter på tjänster som tillhandahålls privatkunder. KKV överförde företagsförvärvet till fortsatt behandling den 2 november 2021 eftersom företagsförvärvet på basis av en preliminär granskning kunde orsaka skadliga konkurrenseffekter inom specialområden ortopedi och traumatologi samt handkirurgi i Birkalands och Norra Savolax sjukvårdsdistrikt hos självbetalande kunder. I noggrannare utredningar visade det sig dock att parternas marknadsandelar i själva verket är lägre än vad som verkade vara fallet i den preliminära utredningen. Dessutom meddelade Mehiläinen under KKVs utredningar att den planerar att öppna ett nytt verksamhetsställe i Tammerfors.

Fortsatta utredningar visade att företagsförvärvet inte leder till ett väsentligt hinder för konkurrensen på något geografiskt område och att förvärvet kan godkännas som sådant.

KKV:s beslut innehåller parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har strukits.