KKV godkände ICG:s förvärv av Esperi Care Group

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 8.6.2016 ett företagsförvärv, där Intermediate Capital Group Plc förvärvar Esperi Care Group Oy.

Enligt KKV:s bedömning förhindrar företagsförvärvet inte konkurrensen, eftersom parterna i förvärvet inte har överlappande affärsverksamhet i Finland.

Esperi Care Group Oy är moderbolag för Esperi-koncernen som är verksam i Finland och som tillhandahåller serviceboende med heldygnsomsorg samt läkartjänster till sina vårdhems- och servicehusklienter.  Intermediate Capital Group Plc (ICG) är ett internationellt investerings- och kapitalförvaltningsbolag vars företag inte tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster eller socialtjänster i Finland.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har strukits, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: forskare Pontus Ranta, telefon 029 505 3747