KKV godkände Intera Partners förvärv av ISS

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 29.11.2016 ett företagsförvärv där Intera Partners Oy förvärvade säkerhetstjänströrelsen i ISS Security Oy och ISS Palvelut Oy.

Enligt KKV:s bedömning utgör företagsaffären inget hinder för konkurrensen på marknaden i Finland.

ISS Security och ISS Palveluts säkerhetstjänströrelse erbjuder till sina kunder bevakningstjänster, säkerhetssystem samt tjänster inom säkerhetsnät och distansanvändning.

lntera Partnersär ett kapitalplaceringsbolag som investerar i nordiska företag. Produkt- och tjänsteurvalet i ISS Securitys och ISS Palveluts säkerhetstjänströrelse är inte överlappande med verksamheten i andra företag som Intera Partners äger.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: Laura Kauppila, tfn 029 505 3335

Lisätietoja: Laura Kauppila, p. 029 505 3335