KKV godkände Maintpartner Oy:s och Fortum Power and Heat Ab:s företagsaffär

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 17.6.2016 en företagsaffär som innebär att Maintpartner förvärvar affärsverksamheterna för drift- och underhållstjänster vid vissa av Oy Fortum Power and Heat Ab:s kraftverk och fjärrvärmenät.

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning utgör företagsaffären inget hinder för konkurrensen på marknaden i Finland.

Maintpartners verksamhet omfattar bland annat planerings-, konsult-, bygg-, drift-, och underhållsarbete. Maintpartner Oy är en del av företagsgruppen CapMan Abp. Den affärsverksamhet som bedrivs av objektet för företagsförvärvet består av el- och värmeproduktion samt produktion av tjänster för drift och underhåll av fjärrvärmenäten i Finland.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: forskare Pontus Ranta, telefon 029 505 3747