KKV godkände Sitos förvärv av Wise Group Holdings

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 22.3.2017 ett företagsförvärv genom vilket Wise Group Holding II Oy förvärvar Sito Oy.

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning utgör företagsaffären inget väsentligt hinder för konkurrensen i Finland.

Wise Group Holding II äger Wise Group Finland Oy, som erbjuder konsultering inom husbyggnadsbranschen, planering och projekteringstjänster i Finland och de baltiska länderna. Sito Oy har specialiserat sig på infrastruktur, markanvändning samt konsultering inom miljöärenden och digitala tjänster.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information:
Specialforskare Samuli Muotka, tfn 029 505 3680, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi.