KKV godkände SRV:s, LokalTapiolas och OP:s samföretag Tampereen Kansi ja Areena

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 20.12.2017 ett arrangemang där SRV Rakennus Oy, LokalTapiola-gruppen och OP Gruppen grundar samföretaget Tampereen Kansi ja Areena. Samföretaget kommer att äga och förvalta Tampereen Monitoimiareena, Tampereen Areenahotelli och Tampereen Tornit inklusive bostadshusen som uppförs i Ranta-Tampella.

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning hindrar arrangemanget inte på ett märkbart sätt konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den på det sätt som avses i konkurrenslagen. Parterna i företagsförvärvet har endast få överlappande verksamheter på den finländska marknaden för fastighetsinvesteringar och på byggnadsmarknaden.

SRV Rakennus Oy hör till koncernen SRV Yhtiöt Oyj som utvecklar och uppför affärs- och kontorslokaler, bostäder samt industri- och logistikobjekt.

LokalTapiola-gruppen består av riksomfattande försäkringsbolag, investeringstjänstebolag, bolag som utövar fastighetsförvaltning, bolag som förvaltar alternativa fonder och regionala skadeförsäkringsbolag.

OP Gruppen är en finansgrupp som bildas av andelsbankerna samt gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag.