KKV godkände St1:s förvärv av Lämpöpuisto

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 1.3.2017 ett företagsförvärv genom vilket St1 Oy förvärvar Lämpöpuisto Oy.

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning utgör företagsaffären inget väsentligt hinder för konkurrensen på marknaden i Finland.

St1 är ett finländskt energibolag som verkar i de nordiska länderna. St1:s affärsrörelse består av distribution av bränsle, direktförsäljning av energiprodukter och energitjänster till privat- och företagskunder samt av lösningar inom förnybar energi.

Lämpöpuisto är ett bolag inom oljebranschen som säljer till sina kunder eldningsolja och andra flytande bränslen. Före företagsköpet var Lämpöpuisto huvudsakligen återförsäljare av St1 Oy:s oljebränslen.

KKV:s beslut publiceras senare på verkets webbsidor.

Mer information: specialforskare Samuli Muotka, tfn 029 505 3680, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi