KKV godkände Vehicle Trade Holdings förvärv av Auto-Bon Oy och Maan Auto

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 20.3.2017 ett företagsförvärv, där Vehicle Trade Holding Oy förvärvar Auto-Bon Oy och Maan Auto Oy.

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning utgör företagsaffären inget väsentligt hinder för konkurrensen på marknaden i Finland.

Vehicle Trade Holding ingår i bolagsgruppen Bassadone Automotive Group som importerar flera bilmärken. Auto-Bon och Maan Auto hör till bolagsgruppen Veho Group Oy Ab, och importerar Citroën-, DS- och Peugeot-bilar.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: Specialforskare Laura Kauppila, telefon 029 505 3335, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi