KKV gör en mer ingående utredning av konkurrenseffekterna av företagsaffären mellan Scandic och Restel

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder en fortsatt behandling i företagsförvärvet, där Scandic Hotels Oy förvärvar bestämmande inflytande i Restel Hotellit Oy.

Parterna i företagsförvärvet bedriver hotell- och inkvarteringsverksamhet i Finland. Scandic-gruppen är en nordisk hotellkedja, som har 230 hotell i sju länder. I Finland är totalt 24 Scandic-hotell verksamma på 17 orter och dessutom är ett hotell under byggnad. Scandic driver även tre Hilton-hotell med franchisingavtal i Finland.

Restel Hotellit Oy ägs i sin helhet av Restel Oy, som i sin tur är ett dotterbolag som till 100 procent ägs av Tradeka-Yhtiöt Oy. Restel driver 43 hotell och till dem hör hotellkedjan Cumulus City & Resort, som Restel äger och Holiday Inn-hotellen som Restel driver samt hotellen Crowne Plaza, Indigo Helsinki Boulevard och Hotell Seurahuone i Helsingfors.

Utifrån KKV:s preliminära utredningar kan företagsaffären leda till skadliga konkurrenseffekter på marknaden för inkvarteringstjänster. I Finland finns det 12 orter där både Scandic och Restel har hotellverksamhet. På många av dessa orter blir marknadsandelen för den koncentration som parterna i företagsförvärvet bildar märkbart hög. Hotellmarknaden i Finland är redan väldigt koncentrerad, eftersom det förutom parterna finns endast en riksomfattande aktör i Finland, S-gruppen. I och med företagsförvärvet kommer Scandic och S-gruppen att äga största delen av hotellkapaciteten i många städer i Finland.

Under den fortsatta behandlingen undersöks, om företagsförvärvet på ett väsentligt sätt förhindrar en effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller en väsentlig del av den. KKV kan vid den fortsatta utredningen godkänna företagsaffären som sådan, ställa villkor för godkännande av affären eller framställa att marknadsdomstolen förbjuder affären. Enligt konkurrenslagen ska den fortsatta utredningen slutföras inom tre månader.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information:

Forskningschef Maarit Taurula, tfn 029 505 3381
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Anmälan behandlas vid behov i två steg. Den s.k. första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar verket beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.