KKV har godkänt Bonniers förvärv av Akademiska Bokhandeln

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 24 september 2015 ett företagsförvärv där Bonnier Books Kauppa Suomi Oy, som ingår i mediekoncernen Bonnier, förvärvade affärsverksamheten Akademiska Bokhandeln av Stockmann Oyj Abp.

Bonnier är en bokförläggare som dessutom idkar detaljförsäljning av böcker via nätet och bokhandlar. Akademiska Bokhandeln, som är föremål för företagsförvärvet, kommer i fortsättningen att ha bokhandlar i Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo och Tammerfors samt nätbokhandeln akateeminen.com. Enligt KKV:s bedömning förhindrar inte företagsförvärvet väsentligt konkurrensen på den finländska marknaden eller på en väsentlig del av denna.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.