KKV kan inte utreda Onnibus-förvärvets konsekvenser för konsumentpriserna på fjärrtrafikmarknaden

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) behöver behörighet att på eget initiativ börja utreda sådana företagsförvärv där det identifierar eventuella problem för konsumenterna. Förvärvet mellan Koiviston Auton och Onnibus.com är det senaste exemplet på ett företagsförvärv där KKV för närvarande saknar behörighet att ingripa.

På marknaden sker företagsförvärv som är skadliga för konsumenterna och konkurrensen, men som understiger de omsättningsgränser som fastställs i konkurrenslagen. KKV har behörighet att undersöka endast sådana företagsförvärv där parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro.

Omsättningsgränserna är höga i en ekonomi av Finlands storlek. Till exempel undersökte KKV inte företagsförvärvet mellan Finnkino och Sandrew Metronome Finland år 2006, och biografutbudet koncentrerades på ett betydande sätt.

KKV borde i specialfall ha rätt att ta även potentiellt problematiska företagsförvärv som understiger omsättningsgränserna för undersökning. Tillämpandet av denna rätt skulle komma på fråga endast i exceptionella fall som fastställs separat i lagen eller dess förarbeten.

I Sverige har konkurrensmyndigheten sedan 1997 kunnat ta specialfall inom företagsförvärv för behandling, trots att parternas omsättning inte överstiger den lägsta gräns som fastställs i lagen.

Utifrån uppgifterna i offentligheten överstigs inte omsättningsgränserna i företagsförvärvet mellan Koiviston Auto och Onnibus.com. Således saknar KKV behörighet att utreda hur företagsförvärvet påverkar konsumentpriserna på fjärrtrafikmarknaden, om utbudet minskar för mycket på vissa sträckor eller om konsumenterna orsakas annan olägenhet av förvärvet.

KKV anser att företagsförvärvet mellan Koiviston Auto och Onnibus.com är potentiellt problematiskt för konsumenterna och skulle undersöka förvärvet, om det KKV hade behörighet för det.

Ytterligare information:

  • biträdande direktör Valtteri Virtanen, tfn 029 505 3621
  • biträdande direktör Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385
    fornamn.efternamn@kkv.fi