KKV på resemässan Matka2018: Resenärens konsumentskydd och researrangörens skyldighet att ställa säkerhet ändras sommaren 2018

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) och Konsumenteuropa i Finland deltar 18–21.1.2018 vid resemässan Matka2018. KKV delar ut information i monter 6s59 till såväl aktörer inom turismbranschen  som konsumenter om de ändringar som träder i kraft sommaren 2018 när det gäller resenärens konsumentskydd och det nationella systemet för säkerheter. 

Konsumenterna berörs av ändringarna när det gäller resor som bokas efter 1.7.2018. Den gamla lagstiftningen löper under en lång tid parallellt med den nya eftersom den gamla paketreselagen till exempel tillämpas på en resa för vintern 2019 som bokats våren 2018. Researrangörerna ska ändå på många sätt förbereda sig för lagändringen redan under våren 2018.

Paketresor har ett omfattande konsumentskydd – rätten att avboka och möjligheten att ansöka om skadestånd utvidgas

Lagen om kombinerade resetjänster som ersätter lagen om paketresor gäller situationer då konsumenten betalar en klumpsumma för transport (såsom flygresor) och logi eller annan tjänst (såsom hyrbil eller turistutflykt). Termen som används på svenska är den samma som tidigare, nämligen paketresa (fi. tidigare valmismatka, numera matkapaketti).

I och med den nya lagen utvidgas konsumentens rätt till avbokning. Ändringen gäller sådana bokningsavgifter för paketresor som betalas från och med 1.7.2018. Enligt den nya lagen kan konsumenten avboka paketresor när som helst, men researrangören kan då debitera en avbokningsavgift och detta gäller, i motsats till den nuvarande lagen, även i händelse av sjukdom. Reseförsäkringen kommer således att spela en ännu viktigare roll i framtiden.

Den nya lagen kommer också att tillåta konsumenter att ansöka om ersättning för ”förlust av semesternjutning” om ett betydande fel uppdagas under resan. Konsumenten har redan enligt dagens lagstiftning rätt till reducerat pris och skadeståndsersättning om resan inte motsvarar överenskommelsen. Konsumenten ska dock redan på plats klaga på uppdagade brister om till exempel hotellrummet inte motsvarar det som överenskommits. På så sätt förlorar konsumenten inte sin rätt till ersättning.

De viktigaste punkterna när det gäller ändringar i resenärens konsumentskydd har samlats i informationsmaterialet som delas ut och i den presentation som visas i KKV:s monter (6s59) under resemässan Matka2018. Ett omfattande informationspaket om den nya lagen om kombinerade resetjänster kommer att finnas på webbplatsen kkv.fi under våren 2018.

Bekanta dig med Reklamationstjänsten och Paketresetjänsten i vår monter!

Besök KKV:s monter under resemässan Matka2018 för information om förutom förändringar i resenärens konsumentskydd även om Reklamationstjänsten som vägleder konsumenten i att lämna in ett klagomål även i reseärenden om resan inte har motsvarat det som har överenskommits. Konsumenteuropa i Finland (fi. Euroopan kuluttajakeskus), som delar monter med KKV, delar ut information om att boka flygresor på webben samt om konsumentskydd när man köper resor av europeiska (annan än inhemska) researrangörer eller flygbolag.

Lördag 20.1 och söndag 21.1 kl. 10.30–11.30 och 14.30–15.30 är, förutom personal från KKV och Konsumenteuropa, även magistratens konsumentsrättsrådgivare på plats för att svara på mässbesökarnas frågor med anknytning till resor.

KKV förevisar den webbaserade Paketresetjänsten som utvecklats för inhemska researrangörer ochaktörer inom turismbranschen. Med hjälp av den kan företag eller näringsidkare reda ut om de behöver ställa en säkerhet hos KKV enligt den nya lagstiftningen om ställande av säkerhet som också tillämpas från och med 1.7.2018.

Paketresetjänsten kommer att finjusteras bland annat utifrån den respons som researrangörer har gett under resemässan Matka2018 och tjänsten publiceras senare under våren 2018 på webbplatsen kkv.fi. Där publiceras samtidigt nya instruktioner om hur researrangörer registrerar sig och ställer säkerheter.

Mer information: