KKV understryker: I detta skede får Air Finland-ersättningar endast de som köpt en paketresa

Till Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har i Air Finland-ärendet kommit förfrågningar om ersättning också betalas till dem, som före konkursen enbart köpt flygbiljetter av Air Finland.

Lagen om paketresor och de säkerheter som baserar sig på den gäller endast paketresor, så på basis av säkerheten utbetalas ersättning endast till dem som köpt en paketresa, dvs. både flygresor och hotellinkvartering.

Resenärer som endast köpt en flygbiljett eller flygbiljetter ansökte om ersättning ur konkursboet inom den utsatta tiden. Förfrågningar om detta ska riktas till konkursboet.