KKV utreder disponentmarknaden

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har den här veckan utfört granskningar i företags lokaliteter som verkar inom disponentbranschen. KKV utreder om företagen har gjort sig skyldiga till konkurrensbegränsande förfaranden på disponentmarknaden.

Kontrollen av hur konkurrenslagen följs är Konkurrens- och konsumentverkets utredningsåtgärd. Kontrollen är inte ett tecken på att företaget som kontrolleras skulle göra sig skyldigt till lagstridig verksamhet.

Konkurrens- och konsumentverket ger beslut i ärendet senare efter att kontrollen och andra utredningar är färdiga. Verket kommenterar inte sina misstankar eller innehållet i sina utredningar så länge som undersökningar pågår.

Mer information: direktör Kirsi Leivo, tfn. 029 505 3351