KKV utreder mer detaljerat konkurrenseffekterna av företagsköpet med Univet och Animagi

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder en fortsatt behandling i företagsköpet, där kapitalplaceraren EQT förvärvade ensamt  bestämmanderätten i veterinärstationskedjan Animagi Oy.

EQT äger redan från förut Univet Oy som erbjuder veterinärtjänster och som i  Finland har 18 verksamhetsställen intill de största städerna. Animagi Oy har åter 38 verksamhetsställen, som främst finns i södra Finland och huvudstadsregionen.

Under den fortsatta behandlingen undersöks, om det företagsköp som nu är under behandling på ett väsentligt sätt förhindrar en effektiv konkurrens i Finland. KKV kan vid den fortsatta behandlingen godkänna affären som sådan, ställa villkor för godkännande av förvärvet eller framställa att marknadsdomstolen förbjuder förvärvet. Enligt konkurrenslagen ska den fortsatta utredningen slutföras inom tre månader.

I det beslut som KKV gav 13.2.2015 finns ett stort antal affärshemligheter som gäller parterna och beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats. En offentlig version av beslutet publiceras på KKV:s webbplats omedelbart efter att den blivit färdig.