KKV utreder mer ingående konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Mehiläinen och Pihlajalinna

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder en fortsatt behandling av företagsförvärvet där Mehiläinen Yhtiöt Oy förvärvar bestämmanderätt i Pihlajalinna Oyj. Utifrån de preliminära utredningarna kan företagsförvärvet orsaka skadliga konkurrenseffekter på marknaden för hälso- och sjukvårdstjänster i Finland.

Mehiläinen Yhtiöt Oy, en del av Mehiläinen-koncernen, och börsbolaget Pihlajalinna Oyj, en del av Pihlajalinna-koncernen, har båda en stark position på marknaden för hälso-, sjuk- och socialvårdstjänster i Finland. Båda parterna i företagsförvärvet erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster för privatpersoner, försäkringsbolag och arbetsgivare samt offentligt finansierade hälso-, sjuk- och socialvårdstjänster.

Företagsförvärvet anmäldes till KKV den 10 februari 2020. Verket har i sina första utredningar hört parternas konkurrenter, kunder och leverantörer samt utrett ärendet i stor utsträckning genom be-gäranden om utredning. Enligt KKV:s preliminära bedömning kan företagsförvärvet medföra nega-tiva konkurrenseffekter på marknaden för hälso- och sjukvårdstjänster i Finland. Utifrån utredningarna kan parterna i företagsförvärvet i en riksomfattande och lokal granskning tillsammans beräknas erhålla märkbara marknadsandelar i flera marknadssegment för privata hälso- och sjukvårdstjänster samt på marknaden för offentligt finansierade hälso- och sjukvårdstjänster. Enligt KKV:s bedömning måste man även fortsättningsvis granska de eventuella konkurrenseffekterna av företagsförvärvet på marknaden för sociala tjänster.

KKV anser att det är nödvändigt att fortsätta utredningen av företagsförvärvets konkurrenseffekter. Under den fortsatta behandlingen undersöks om företagsförvärvet väsentligen hindrar en effektiv konkurrens på den finska marknaden eller på en avsevärd del av den. Under den fortsatta behand-lingen kan KKV godkänna företagsförvärvet som sådant, ställa villkor för godkännandet eller föreslå att marknadsdomstolen förbjuder förvärvet. Den fortsatta behandlingen kan pågå i högst 69 arbetsdagar. Marknadsdomstolen kan förlänga behandlingstiden med högst 46 arbetsdagar.

KKV:s beslut innehåller parternas affärshemligheter. Beslutet kan publiceras först efter att affärshemligheterna har strukits, det vill säga om cirka två veckor.

Mer information:
Specialsakkunnig Laura Kauppila, tfn 029 505 3335
Specialsakkunnig Lauri Kirkkola, tfn 029 505 3073
direktör Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385
fornamn.efternamn@kkv.fi