KKV utreder mer ingående Lantmänens och Myllyn Paras företagsförvärv

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder en fortsatt behandling av företagsförvärvet där Lantmännen förvärvar Sponmill Oy och den av dem ägda Myllyn Paras-koncernen.

Lantmännen är ett svenskt jordbruksandelslag som bland annat verkar inom livsmedelsindustrin och idkar spannmålshandel. Lantmännen säljer produkter bland annat under varumärket Vaasan. Sponmill äger den finländska koncernen Myllyn Paras, som tillverkar djupfrysta bageriprodukter och kvarnprodukter.

Enligt KKV:s preliminära granskning kan företagsförvärvet orsaka skadliga konkurrenseffekter på marknaden för bageriprodukter i Finland. Enligt den preliminära granskningen är parternas marknadsandel betydande i försäljningen av vissa djupfrysta bageriprodukter till detaljhandeln och foodservice-partiaffärerna.  Foodservice-partiaffärernas kunder är bland annat restauranger och hotell.

KKV anser att det är nödvändigt att fortsätta utredningen av företagsförvärvets konkurrenseffekter. Under den fortsatta behandlingen undersöks om företagsförvärvet väsentligen hindrar en effektiv konkurrens på den finska marknaden eller på en avsevärd del av den. Under den fortsatta behandlingen kan KKV godkänna företagsförvärvet som sådant, ställa villkor för godkännandet eller föreslå att marknadsdomstolen förbjuder förvärvet. Den fortsatta behandlingen kan pågå i högst 69 arbetsdagar. Marknadsdomstolen kan förlänga behandlingstiden med högst 46 arbetsdagar.

KKV:s beslut innehåller parternas affärshemligheter. Beslutet kan publiceras först då affärshemligheterna har avlägsnats.

Mer information: 

E-postaddresser i följande format: förnamn.efternamn@kkv.fi

Tiia Sotamaa

Specialsakkunnig

Sanna Syrjälä

Direktör, enhetschef