KKV utreder närmare företagsförvärvet mellan Bewi och Jackon Holding

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder en fortsatt behandling av företagsförvärvet där BEWI ASA förvärvar Jackon Holding AS.

Bewi och Jackon är norska, internationellt verksamma industrikoncerner som tillverkar och säljer isolerings-, förpacknings- och komponentprodukter huvudsakligen av EPS-, XPS- och EPP- material. Parternas verksamhet omfattar hela produktionskedjan från tillverkning och försäljning av råvaror till tillverkning och försäljning av slutprodukter.

Enligt KKV:s preliminära granskning kan företagsförvärvet orsaka skadliga konkurrenseffekter på marknaden för EPS-isolering i Finland. Parternas sammanlagda marknadsandelar blir höga särskilt på marknaden för EPS-värmeisolering och -tjälisolering.

KKV anser att det är nödvändigt att fortsätta utredningen av företagsförvärvets konkurrenseffekter. Under den fortsatta behandlingen undersöks om företagsförvärvet väsentligen hindrar en effektiv konkurrens på den finska marknaden eller på en avsevärd del av den. Under den fortsatta behandlingen kan KKV godkänna företagsförvärvet som sådant, ställa villkor för godkännandet eller föreslå att marknadsdomstolen förbjuder förvärvet. Den fortsatta behandlingen kan pågå i högst 69 arbetsdagar. Marknadsdomstolen kan förlänga behandlingstiden med högst 46 arbetsdagar.

Företagsförvärvet har också anmälts till konkurrensmyndigheterna i Sverige och Norge, som har överfört ärendet till fortsatt behandling.

KKV:s beslut innehåller parternas affärshemligheter. Beslutet kan publiceras först efter att affärshemligheterna har strukits.

Mer information:

Forskningschef Juuli Broms, tfn 029 505 3709
Sakkunnig Aino Jankari, tfn 029 505 3032
förnamn.efternamn@kkv.fi