KKV utreder resebyrån Deturs betalningsproblem – instruktioner till resenärer kommer inom kort

Enligt information i offentligheten har resebyrån Detur inte kunnat betala för inkvarteringen av deras kunder som är på resa i Turkiet. Kunderna har blivit tillsagda att betala för boendet själva, trots att de redan har betalat för hotellet som en del av resepaketet. KKV har bett Detur att omedelbart klargöra situationen.

Förutom finländare berör problemet även Deturs övriga nordiska kunder. KKV utreder situationen också tillsammans med de nordiska myndigheterna. Deturs verksamhet bedrivs från Sverige och därför finns även bolagets garantier och den myndighet som utövar tillsyn över garantierna i Sverige.

För resenärer eller de som snart ska på resa lönar det sig att vänta på mer information. Vi kommer att berätta mer om läget på vår webbplats så snart mer detaljerad information finns tillgänglig.