KKV: Virtuella flygbolag likställs med researrangörer i lagen om paketresor

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) förbjöd 23.6.2014 charterflygbolaget Snowbird Airlines Ab att sälja flygresor direkt till konsumenterna innan bolaget gått med i resebyråregistret som hålls av KKV – alternativt fått tillstånd av Trafi att bedriva flygtrafik. Företaget har dock överklagat beslutet och kan därför tills vidare fortsätta försäljningen även till konsumenterna, eftersom beslutet ännu inte vunnit laga kraft.

KKV:s beslut grundar sig på lagen om paketresor vars förordningar gäller endast direktförsäljning till konsumenterna – till researrangörer, resebyråer och andra företag kan Snowbird Airlines fritt sälja flygresor.

Lagen om paketresor gäller även s.k. virtuella flygbolag som säljer flygresor direkt till konsumenterna. Flygbolag som inte har tillstånd att bedriva flygtrafik likställs enligt lagen med researrangörer, och är därför skyldiga att gå med i resebyråregistret som hålls av KKV. En förutsättning för registreringen är att researrangören ställer säkerhet för att skydda konsumenternas i förväg betalda resor och flyg.

Snowbird Airlines Ab finns inte i resebyråregistret och har inte ställt någon säkerhet till KKV som skyddar konsumenternas tillgodohavanden. Konsumenter som köper biljett från bolaget bör därför vara medvetna om att biljettpriset kanske inte återbetalas, om företaget inte har betalningsförmåga. Undantag utgör en situation då biljetten har betalats med kreditkort – en återbetalning kan då sökas från kreditkortsföretaget.