KKV:s behandling av företagsaffären mellan Anvia och Finda har avslutats

Den 4 mars 2016 underrättades Konkurrens- och konsumentverket (KKV) om ett arrangemang där Anvia Abp och Finda Oy planerade att skaffa gemensam bestämmanderätt över Anvia Telecom Ab. Genom ett beslut den 4 april 2016 överförde KKV ärendet för fortsatt utredning enligt konkurrenslagen.

Anvia (tidigare Vasa Läns Telefon) är ett telebolag som i huvudsak verkar i Österbotten. Dess dotterbolag Anvia Telecom tillhandahåller IT- och datakommunikationstjänster för fasta nät. Finda är ett ICT-bolag som är specialiserat på utveckling, ägande och anknuten placeringsverksamhet inom branschen och dess viktigaste delägarbolag är teleoperatören DNA.

Det arrangemang som KKV underrättades om har senare ställts in. På grund av att företagsaffären ställts in har också behandlingen av ärendet i KKV förfallit.

Mer information: forskare Laura Kauppila, tfn 029 505 3335