Konkurrens- och konsumentverkets ledning utnämnd

Regeringen har den 20 mars 2013 utnämnt juris kandidat, vicehäradshövding Juhani Jokinen till Konkurrens- och konsumentverkets generaldirektör för en sjuårsperiod med början den 1 april 2013. För motsvarande period har till tjänsten som överdirektör för ansvarsområdet konkurrensfrågor utnämnts diplomingenjör, politices magister Timo Mattila och till överdirektör för ansvarsområdet konsumentfrågor, tillika konsumentombudsman, juris kandidat Päivi Hentunen.

Jokinen, Mattila och Hentunen har skött nämnda uppgifter tillfälligt sedan årsskiftet. Jokinen har tidigare innehaft posten som direktör för programmet för sund konkurrens vid arbets- och näringsministeriet, varit överdirektör för Konkurrensverket i drygt sju år samt haft andra ledande poster vid Konkurrensverket i drygt 11 års tid.

Mattila har cirka åtta års erfarenhet av ledningsuppgifter vid Konkurrensverket och Hentunen cirka 18 års erfarenhet av ledningsuppgifter vid Konsumentverket. Mattila och Hentunen har dessutom haft en central roll i inrättandet av Konkurrens- och konsumentverket.

Konkurrens- och konsumentverket inledde sin verksamhet den 1 januari 2013. Målet för det ämbetsverk som bildades av dåvarande Konkurrensverket respektive Konsumentverket är att säkerställa sunda och välfungerande marknader. Ämbetsverkets budget för 2013 är 11 miljoner euro. Verket har cirka 150 anställda.