Konsumentombudsmän går samman mot nätskojare

Konsumentombudsmännen i de nordiska länderna går nu ihop för att bekämpa så kallade abonnemangsfällor på internet. Vid ett möte i Köpenhamn slöt man bland annat ett avtal för att försöka få till stånd ett stärkt internationellt samarbete.

Konsumentombudsmännen i de nordiska länderna har noterat att anmälningar som rör abonnemangsfällor på nätet har ökat på senare tid. Därför har man nu beslutat att intensifiera samarbetet för att komma åt nätskojarna.

Konsumentombudsmännen föreslår bland annat:

 • Att det ska bli möjligt att blockera åtkomst till klart olagliga webbplatser
 • Att det ska bli lättare att få sin bank att stoppa obehöriga uttag på kontot
 • Att tillsynen av lagen förstärks över gränserna , till exempel genom ökat samarbete och ömsesidigt informationsutbyte mellan de nordiska ländernas myndigheter och andra internationella myndigheter.

I ett gemensamt uttalande från de nordiska konsumentombudsmännen säger man att:

”Vi är bekymrade över utvecklingen där vi ser hur alltfler konsumenter luras in i abonnemangsfällor. Det är ett växande problem i alla de nordiska länderna och därför något som vi vill prioritera för att komma tillrätta med. Vi saknar idag effektiva verktyg för att komma åt abonnemangsfällor . Företagen bakom är ofta internationella eller marknadsför sig internationellt via sociala medier och sökmotorer . Vi har kommit överens om att öka samarbetet med andra myndigheter utanför EU så att vi kan få den information som behövs.”

Vad är abonnemangsfällor?

 • Typiskt är att konsumenter lockas med gratis gåvor eller premier, till exempel om de besvarar en enkät eller deltar i en tävling på nätet.
 • Ofta ut på att det ser det ut som att det är kända märken som står bakom enkäten eller tävlingen, fast så alls inte är fallet.
 • Vanligt är att konsumenten ska betala ett mindre belopp för porto för att få gåvan, premien eller provpaketet skickad till sig. I samband med det måste man uppge sina betalkortsuppgifter. I andra fall får de en faktura med det första provpaketet
 • Ett annat igenkänningstecken är att det sällan framgår att om konsumenten tackar ja till erbjudandet binder man sig samtidigt vid ett löpande abonnemang där pengar dras varje månad.

De nordiska konsumentombudsmännen är:

 • Gunnar Larsson, Sverige
 • Henrik Øe, Danmark
 • Gry Nergård, Norge
 • Päivi Hentunen, Finland
 • Tryggvi Axelsson, Island
 • Rannva Ragnasdòttir, Færøerne