Konsumentombudsmannen: Att köpa biljetter från Viagogo innebär risker

Under de senaste två åren har Konkurrens- och konsumentverket mottagit ungefär 500 meddelanden om företaget Viagogo som förmedlar biljetter till olika evenemang. Enligt konsumenternas anmälningar har företagets webbplats bland annat innehållit vilseledande information om antal och pris för de biljetter som erbjuds. Konsumentombudsmannen har utrett ärendet och Viagogos verksamhet befinner sig för närvarande också under rättslig utredning i Schweiz. Konsumentombudsmannen betonar att köp från Viagogo bör övervägas noggrant.

Baserat på de anmälningar som inkommit till konsumentombudsmannen och den nationella konsumentrådgivningen, har många konsumenter fått uppfattningen att Viagogos webbplats, skulle vara den officiella biljettförsäljaren för evenemangen. Så här är det ändå inte. Viagogo är beläget i Schweiz och företaget är en marknadsplats för biljetter, där vem som helst kan sälja vidare sina inköpta evenemangsbiljetter. På webbplatsen beskrivs det inte på ett tydligt sätt, vilka eventuella typer av begränsningar köpet och användningen av evenemangsbiljetter kan innebära. Många evenemangsarrangörer förutsätter till exempel att biljetten kommer att användas av den personen som ursprungligen köpte den.

Baserat på konsumenternas anmälningar har webbplatsen innehållit vilseledande information om hur många biljetter som finns kvar för något visst evenemang. När det har berättats på webbplatsen att biljetterna för något viss evenemang är på väg att ta slut, har det syftats på endast det antal biljetter som är tillgängliga via Viagogo. Många konsumenter har också betalat ett högre pris för evenemangsbiljetter, som fortfarande hade funnits till försäljning till normalpris på de officiella biljettförsäljningswebbplatserna.  Det har inte angetts exempelvis moms, hanteringsavgift och/eller bokningsavgift för biljettpriserna, utan informationen om dessa extra avgifter har blivit tydliga för konsumenten först i det skedet när det har dragits ett högre pris än det angivna från konsumentens betalkort. Dessutom har det på Viagogos webbplats sålts biljetter till evenemang, som inte ens har funnits på riktigt. Konsumenternas problem har varit svårlösliga, eftersom det har varit svårt att komma i kontakt med Viagogos kundtjänst.

I bolagets verksamhetsland Schweiz har det på en myndighets initiativ lyfts ett civilrättsligt åtal mot Viagogo år 2017 och rättsprocessen pågår fortfarande. Domstolsbeslutet i Schweiz är ämnat att gälla för webbplatsens alla språkversioner. Även konsumentombudsmannen bad om ett klargörande från Viagogo i oktober 2017 över de problem som konsumenterna utsatts för och väntar nu på ett beslut från domstolen i Schweiz innan eventuella vidare åtgärder kan påbörjas.

Anvisningar till konsumenter som har köpt biljetter från Viagogo

Ifall du har köpt biljetter från Viagogo med bank- eller kreditkort och det har dragits mer än det först angivna beloppet från ditt konto, och du inte har gett ditt godkännande till ett genomförande av en betalningstransaktion med det beloppet, kan du göra en reklamation till banken. Banken måste återbetala den delen av transaktionsbeloppet som inte har godkänts av konsumenten. Ifall du har betalat ditt köp med kreditkort, kan du vända dig till kreditgivaren även ifall företaget inte levererar inköpet, inköpet har fakturerats felaktigt eller varan är behäftad med ett fel som säljaren ansvarar för.

För att få vidare anvisningar kan du vid behov också kontakta konsumentrådgivningen. Reklamationstjänsten hjälper dig med att göra en skriftlig reklamation till försäljaren.