Konsumentombudsmannen drog ett privat parkeringsövervakningsbolag inför marknadsdomstolen

 

Konsumentombudsmannen har dragit det privata parkeringsövervakningsbolaget Parknet inför marknadsdomstolen för avtalsvillkor som ger bolaget rätt att ta ut förfallna övervakningsavgifter till 1,5 gånger det förfallna beloppet.

Parknet som driver privat parkeringsövervakning har använt sig av ett avtalsvillkor som tillåter det att höja en förfallen övervakningsavgift från 40 till 60 euro, dvs. 1,5 gånger det förfallna beloppet. Enligt indrivningslagen får Parknet dock inte debitera mer än fem euro för indrivningen av en förfallen övervakningsavgift.

Konsumentombudsmannen förhandlade med Parknet om ärendet och bad om en utredning kring hur bolaget tänker återbetala de oberättigat indrivna indrivningskostnaderna till konsumenterna. Parknet meddelade konsumentombudsmannen att bolaget inte tänker vidta några åtgärder för att återbetala dessa. Bolaget anser sig inte ha indrivit större kostnader för förfallna övervakningsavgifter än vad som är tillåtet enligt indrivningslagen.

Nu söker konsumentombudsmannen avgörande i ärendet hos marknadsdomstolen och kräver att Parknet förbjuds att använda orimliga och lagstridiga avtalsvillkor i sina avtal med konsumenter.