Konsumentombudsmannen har kontaktats rikligt till följd av höjningar av priset på överföring av el

Konsumentombudsmannen har under de senaste dagarna kontaktats av konsumenter, som anser att de höjningar av priset på överföring av el som elnätsbolaget Caruna gjort är oskäliga. Konsumentombudsmannen övervakar allmänt villkoren för avtal mellan elnätsbolag och konsumenter med avseende på konsumentskyddet. Skäligheten i priset på överföring av el övervakas emellertid utifrån elmarknadslagen av Energiverket i efterskott i fyra års perioder.

Konsumentombudsmannen utreder ärendet och överväger därefter fortsatta åtgärder.