Konsumentombudsmannen och den optiska branschen bekämpar tillsammans övertramp i marknadsföringen

Konsumentombudsmannen och den optiska branschen har tillsammans dragit upp nya riktlinjer för branschens marknadsföring. Målet är att i marknadsföringen till exempel klart och tydligt informera om erbjudandenas innehåll och begränsningar. Konsumentombudsmannen följer effektiviserat med den optiska branschens marknadsföring och vidtar åtgärder om det behövs.

Optiska branschen hör, utöver sportartiklar och möbler, till de branscher där marknadsföringen ständigt leder till att konsumenterna tar kontakt med konsumentmyndigheterna. Klagomålen handlar bland annat om att man inte tillräckligt klart och tydligt har informerat om glasögonkampanjernas innehåll och begränsningar.

Annonserna bör ge konsumenterna tillräcklig och korrekt information om eventuella begränsningar i erbjudandena. Det är till exempel viktigt att få information om de linsstyrkor eller linsegenskaper liksom vilka varumärkens glasögonbågar som erbjudandet gäller. I marknadsföringen bör till exempel nämnas om kampanjen endast gäller mono- eller multifokala standardlinser och endast vissa varumärkens glasögonbågar och inte affärens hela sortiment. Även termer som ”standardlins” och ”baslins” bör förklaras så att konsumenten förstår vad som avses med dem.

Den optiska branschen har ofta även långa kampanjer med erbjudanden och rabatter. Enligt etablerad rättspraxis får en realisation pågå i samma affär i högst 2 månader i ett streck och högst i 3 månader under ett år. Specialerbjudanden kan å sin sida pågå i högst en månad.

Konsumentombudsmannen har fört diskussioner om marknadsföringens problem med företrädare för den optiska branschen, nämligen NÄE ry samt Instru Optiikka Oy, Specsavers Finland Oy, Fenno Optical Oy och Silmäasema Oyj. I samband med dessa möten har man även tillsammans uppdaterat konsumentombudsmannens riktlinjer när det gäller den optiska branschens marknadsföring. Riktlinjerna bygger på gällande regelverk, rättspraxis och tillsynsmyndigheternas beslut och syftet med detta är att informera företagen om hur konsumentombudsmannen tillämpar lagen i sin övervakning.

Efter att riktlinjerna har publicerats följer konsumentombudsmannen med hur den optiska branschens marknadsföring utvecklas. Om problemet fortsätter kommer konsumentombudsmannen att vidta rättsliga tillsynsåtgärder. Som en sista åtgärd kan ett företag dras inför marknadsdomstolen för lagstridig marknadsföring.

”Riktlinjer som uppdateras tillsammans med intressegrupperna är ett effektivt sätt att stärka konsumentens ställning på marknaden. Vi är nöjda över branschens konstruktiva insats i den här frågan. När spelreglerna är klara och tydliga för alla parter är det lätt att ta till tillsynsåtgärder för att effektivt hindra att det uppstår störningar på marknaden”, konstaterar konsumentombudsman Antti Neimala.