Konsumentombudsmannen: Teleföretagen har ett tydligt ansvar för inköp som debiteras på abonnemangsfaktura

Enligt konsumentombudsmannens linjedragning kan konsumenten även hos teleoperatören i stället för hos tjänsteleverantören reklamera en oklar mobilbetalning som debiteras på en abonnemangsfaktura.   Operatörernas lagstadgade ansvar omfattar även behandling av reklamationer för inköp med mobilbetalning och ansvaret kan av operatörerna inte överföras på tjänsteleverantören eller säljaren.

Konsumentombudsmannen och konsumenträttsrådgivarna fick i slutet av år 2015 av konsumenterna ett stort antal anmälningar om beställningar som hade gjorts med mobilbetalning*. Konsumenterna visste inte på vilket sätt och för vilka inköp den debitering hade gjorts som härrörde från en mobilbetalning och framgick av deras abonnemangsfaktura. Konsumentombudsmannen begärde en redogörelse av DNA, Elisa och Sonera och gjorde en linjedragning om operatörernas ansvar.

Operatörerna har enligt 128 § i informationssamhällsbalken ett likadant ansvar att utreda oklarheter i fråga om beställningar och inköp på abonnemangsfaktura som en kreditgivare har att utreda oklara kreditkortsdebiteringar. Konsumenten har även rätt att avhålla sig från att betala en oklar avgift som härrör från en beställning som gjorts med mobilbetalning och att framföra samma påståenden gentemot operatören som gentemot säljaren eller leverantören av en tjänst. Konsumenten kan välja mellan att lämna en reklamation till operatören eller till tjänsteleverantören. Operatörens kundservice får inte till konsumenten förmedla en vilseledande eller osann bild av ansvarsfördelningen mellan aktörerna. I sitt avgörande gjorde konsumentombudsmannen en linjedragning även om operatörernas skyldighet att till sina kunder lämna information om mobilbetalning och dess risker.

Om linjedragningen ges närmare information i Konsumentombudsmannens nyhetsbrev 3/2016 (på finska) som utkom i dag och som är ett temanummer om kommunikationstjänster och digitalisering. I nyhetsbrevet ingår konsumentombudsmannens avgöranden om operatörer, marknadsföring av erbjudanden via abonnemang, gottgörelse för fel i televisionens underhållningstjänster och tillhandahållande av kundservicenummer till grundpris. Konsumentombudsmannen Päivi Hentunen behandlar i nyhetsbrevets ledarartikel de utmaningar som tillsynen av digitaliseringen ställs inför. I nyhetsbrevet ingår dessutom en artikel om kommissionens nya förslag i fråga om näthandel och tillgänglighet till digitala nyttigheter samt om konsumentskyddets betydelse inom EU:s digitala inre marknad och dessutom en kolumn om smarta hem.

Vid mobilbetalning använder konsumenten mobildataförbindelsen i sin mobiltelefon, sin surfplatta eller bärbara dator och väljer på tjänsteleverantörens webbplats mobilbetalning som betalningssätt. Operatören identifierar abonnemangets IP-adress och abonnemangets SIM-kort och debiterar betalningen i abonnemangsfakturan.