Konsumentombudsmannen utreder Volkswagens utsläppsbluff

Konsumentombudsmannen följer aktivt Volkswagens utsläppsbluff och utreder situationen tillsammans med Trafi.

Importören kommer att sända bilägarna en kallelse till reparation.  De eventuella ersättningar som konsumenterna får utvärderas först efter reparationsåtgärderna.

Konsumentombudsmannen och Trafi kommer att informera konsumenterna om hur ärendet fortskrider och ge dem anvisningar.