Konsumentombudsmannens beslut om förbud mot vilseledande marknadsföring för fyra möbelaffärer

Konsumentombudsmannen har utfärdat Finsoffat Oy, Kruunukaluste Oy, Stemma Oy och Vepsäläinen Oy förbud eftersom de trots löften inte har rättat till de vilseledande elementen i sin marknadsföring.

Sedan augusti 2016 har konsumentombudsmannen har aktivt följt marknadsföringen av möbelbranschen för att utreda hur branschens företag i marknadsföringen använder sig av procentrabatter, jämförelsepriser eller på annat sätt ger uttryck för rabatter. Uppföljningen har gällt webbplatserna för Kruunukaluste Oy, Metropoli Kaluste Oy, Stemma Oy, Finsoffat Oy, Isku-Yhtymä Oy, Vepsäläinen Oy och JYSK Oy.

Uppföljningen har visat att möbelaffärerna i sina webbannonser använder jämförelsepriser, rabattprocenter eller andra uttryck som antyder rabatter för att skapa en bild av stora rabatter. Produkterna har emellertid inte nödvändigtvis någonsin sålts till de jämförelsepriser som anges och rabattprocenterna har inte alltid varit verkliga.

Konsumentombudsmannen har påpekat för företagen som varit föremål för uppföljning att marknadsföringen är lagstridig och förutsatt att de rättar till bristerna inom utsatt tid. Eftersom Finsoffat, Kruunukaluste, Stemma och Vepsäläinen trots löften inte har ändrat praxis har konsumentombudsmannen meddelat dessa företag förbud. Förbuden har förenats med vite på 100 000 euro.

Kruunukaluste har motsatt sig konsumentombudsmannens förbudsbeslut och således upphör förbudet att gälla. Konsumentombudsmannen överväger att föra ärendet till marknadsdomstolen.

Jämförelsepriser och rabattprocenter syftar till att hos konsumenterna skapa en bild av att företaget ger betydande rabatt. Med tanke på konsumenterna är det bra att priskonkurrensen fungerar och att varor säljs med rabatt. Vilseledande jämförelsepriser och rabattprocenter fördunklar dock konsumenternas uppfattning om vad som är butikens normala prisnivå och hur stor den annonserade rabatten i verkligheten är. Samma fenomen ses även inom idrottsredskapsbranschen.

Läs mer om ämnet:

Konsumentombudsmannen: Prisbluffar på möbelmarknaden, KKV:s meddelande 7.3.2017